חופשה נעימה! ממשיכים בלימוד לשמה בשמחה ? “והגית בו יומם ולילה”. עד תשעה באב בע”ה נמשיך עם השאלות השבועיות מהחוברת החדשה על פרק ד’ בסוכה. נשמח בהמשך השתתפותכם.

יודעים את התשובה? ענו!

למשלוח תשובה ב SMS שלחו למספר: 0559793256