כיצד ניתן לזכות ללב טוב

כיצד ניתן לזכות ללב טוב

וכיצד מגיעים ללב טוב, ירגיל אדם עצמו להסתכל על הטוב שבכל דבר, כמו שאומרים אנשים "על חצי הכוס המלאה", כלומר שאף אם יש גם "לא טוב", יסתכל על ה"טוב", וימצא את הנקודות הטובות שבכל דבר ורק על זה יחשוב, ואט אט תהיינה מחשבותיו בכיוון החיובי בלבד, ותקויים בו מידת "לב טוב".

 

ואם במחשבה למדנו כי צריך לחשוב רק על הטוב, כל שכן בדיבור, שלא ידבר דברים רעים על אף אחד, ואף אם רוצה להצדיק דרך מסוימת, ידבר עליה טובות, השומע ישמע והחדל יחדל, אך לא בשביל זה ידבר רעות על דרכים אחרות ("שיח שרפי קודש" ח"ד סי' קכט).

וכל שכן במעשה, שלא יעשה רעה לאף אחד (ור' ב"לקוטי מוהר"ן" ח"א סי' מט אות א, "ספר המידות" הרהורים ה).

 

מסימני לב טוב – פנים שמחות

 

ומסימני ה"לב טוב" – כאשר נראה האדם בדרך כלל בפנים שמחות, שנאמר (משלי טו) "לב שמח ייטִב פנים". ומי שאינו כן, אלא פניו עצובות, או אדישות וכדומה – מראה הדבר על רֹעַ לב, שנאמר (נחמיה ב) "מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רֹע לב" (ור' בב"ר פע"ג סי' יב).

 

הלב הטוב – יסוד גדול

 

והנה עניין הלב טוב הוא יסוד גדול ביהדות, כי על ידי זה זוכה לשאר המידות הטובות (כדברי רבינו יונה הנ"ל), טוב לשמים וטוב לבריות, אהוב למעלה ונחמד למטה, עושה כל מעשיו לשם שמים ולא לכבוד עצמו, ולבבו שלם עם ה' אלקיו.

 

אין רע מלב רע

 

וממילא יובן כי ההפך, דהיינו לב רע, אין מידה רעה ממנה. כי ממנה נמשכות כל המידות הרעות, ואף אם ישפר מעשיו, אך לבו בל עמו, ונשאר לבו רע כשהיה, הרי שכיוון שמן הלב נמשך הכל, לבסוף גם מעשיו יַראו את אשר בלבו.

 

ולכן יש לשמור היטב את הלב לבל יחמיץ במחשבות והרהורים רעים וכן נאמר (משלי ד) "מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים".

 

לכן צריכים לעבוד כראוי על "לב טוב" ולהתפלל על כך, והבא להִטהר ולטהר לבו – מסייעים בידו. השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו ויקויים בנו מקרא שכתוב (תהלים נא) "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי". אמן.