השאלה השבועית

יודעים את התשובה? ענו!

מגילה פרק ראשון חלק ב'

שאלה מסוגיה 23:

מהי הכוונה בפסוק "אין צור כאלוקינו"?

א. אין חזק כאלוקינו, שהוא כמו סלע צור חזק.

ב. אין צר כאלוקינו, שיודע להיות גם במקומות צרים.

ג. אין צייר כאלוקינו, שיודע לצייר אנשים ולתת בהם נשמה.

ד. אין צורר כאלוקינו, שיודע לצרור את כל ישראל כאחד ולדונם.

למשלוח תשובה ב SMS שלחו למספר: 0559793256