השאלה השבועית

יודעים את התשובה? ענו!

מגילה פרק ראשון חלק א'

שאלה מסוגיה 29: 

מה ענתה אסתר לחכמים – מדוע אין לחשוש שכתיבת מגילת אסתר תעורר קנאה לאומות?

א. משום שהנס היה לפני זמן רב.

ב. משום שהיא כבר כתובה בספר פרס ומדי.

ג.  משום שהגויים לא יבינו את שפת המגילה.

ד. משום שהאומות חושבות שהדברים הכתובים בה הם שקריים.

 

למשלוח תשובה ב SMS שלחו למספר: 0559793256