השאלה השבועית

יודעים את התשובה? ענו!

מסכת מגילה פרקים שני-שלישי-רביעי

שאלה מסוגיה 66:

מה קוראים בהפטרה בגלות ביום השני של פסח?

א. פסח יאשיהו.

ב. פסח גלגל.

ג. פסח חזקיה.

ד. פסח ישעיהו.

למשלוח תשובה ב SMS שלחו למספר: 0559793256