השאלה השבועית

יודעים את התשובה? ענו!

מסכת מגילה פרקים שני-שלישי-רביעי

 

שאלה מסוגיה 30:

כנגד מה קוראים בהפטרה                      עשרים ואחד פסוקים?

א. כנגד 'אהיה אשר אהיה' שבגימטריה כך.

ב. כנגד שבעה עולים שכל אחד עולה קורא שלשה פסוקים.

ג. כנגד ימות השבוע, ושבעה קרואים, ושבת כנגד כולם.

ד. כנגד שלשת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב.

למשלוח תשובה ב SMS שלחו למספר: 0559793256