כותרות-02

מהו פרויקט "הסוגיה היומית" ?

בתכנית משתתפים ב"ה למעלה מ500 מוסדות. בחלק מן המוסדות 'הסוגיה היומית' נלמדת מיד לאחר התפילה, כשהשיעור מועבר ע"י ראש הישיבה, במוסדות אחרים הכניסו את 'הסוגיה היומית' ללוח הזמנים של הישיבה: חלקם לומדים מיד אחרי התפילה, חלק בהפסקת הבוקר וחלקם בסדר ערב.
בכל שבוע נשלחת שאלה על החומר הנלמד לפלאפונים הישירים של הלומדים. אחת לכמה זמן אנו מחלקים צ'ופרים נחמדים לכל הלומדים, ונערכות הגרלות בין העונים על השאלההשבועית, והתלמידים זוכים בפרסים.