הסוגיה היומית

ו׳ בכסלו ה׳תשע״ט

לפתיחת הסוגיה היומית לחצו על התמונה

צ'ופרים של הסוגיה היומית

השאלה השבועית

ביצה ב'

שאלה מסוגיה 49: 

מדוע מותר לדעת רבי שמעון לקרד ולקרצף בהמה ביום טוב ובשבת, למרות שזה פוצע את הבהמה?

א. משום צער בעלי חיים התירו לקרד ולקרצף.

ב. משום שלדעתו מלאכה שאינו מתכוון אליה מותרת.

ג.  משום שלדעתו כשהמלאכה נעשית כלאחר יד היא מותרת.

ד. משום שהמלאכה נעשית בצורה שהיא אסורה רק מדרבנן, והתירוה משום הפסד ממון.

 

 

תשובה לשאלה הקודמת מסוגיה 46 בחוברת ביצה פרק ב':

התשובה הנכונה היא ב'.

לעשן ביום טוב הכוונה – לעשן פירות בבשמים, שיהיה להם ריח טוב

חבורות לימוד

הכנס השנתי